utolsó frissítés:

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > A Sóvidék népzenéje. The Folk Music of Sóvidék. Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2016. 256 p. A DVD-ROM-on: 3460 folklóradat, 2500 hangfelvétel (fonográftól a digitális technikáig), 1450 kottás és szöveges népdallejegyzés, 124 videoklip (némafilmtől a digitális technikáig), 195 fotó, 334 archív dokumentumoldal, multimédiás adatbázis
 • > Magyarózd népzenéje Horváth István gyűjtései tükrében. The Folk Music of Magyarózd as Reflected in the Collections of István Horváth. Hagyományok Háza – MTA BTK Zenetudományi Intézet, Budapest, 2015. 216 p., DVD-mellékleten: 216 hangzó dallamváltozat, 73 faksziimile dokumentumoldal, 6 térkép, 37 fotó, multimédiás adatbázis
 • > A cimbalom a Felső-Maros vidéki népzenében Csurkulya József játéka nyomán. DVD-ROM, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, 2014. 88 oldal pdf, 29 videoklip (120 perc), 22 fotó 
 • > Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság – Hagyományok Háza, Budapest, 2013. 485 p. 2. kiadás
 • > Az erdélyi magyar népi tánczene. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2012. 485 p. 1. kiadás
 • > Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932. Muzicã, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932. Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932. Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. (152 oldal). Társszerző: Tötszegi Tekla
 • > Zene, tánc, hagyomány. Denis Galloway romániai fotói, 1926–1932. Muzicã, joc, tradiţie. Fotografii executate în România de Denis Galloway, 1926–1932. Music, Dance, Tradition: Dennis Galloway’s Romanian Photographs, 1926–1932. Hagyományok Háza – Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Budapest, 2010. 152 p. Társszerző: Törtszegi Tekla
 • > Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2006. 236 p. 2. változatlan kiadás
 • > Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 236 p. 1. kiadás
 • > Barozda 1976-2001. Csíkszereda, Alutus, 2001. 137 p.
 • > Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest, Planétás, 1998. 430 p. 2. változatlan kiadás
 • > Az erdélyi és a moldvai magyarság népi tánczenéje. Budapest, Teleki László Alapítvány, 1993, 430 p. 1. kiadás

Tanulmány, szakcikk

 • > Kallós Zoltán és a moldvai magyar vallásos folklór. In: Pávai István (szerk.): Uram, irgalmazz nékünk. Moldvai magyar szentes énekek és imádságok. Fonó Records, Budapest, 2005. FA-223-2 jelzetű CD-lemez kísérőfüzete 2–26.
 • > A moldvai magyarok történeténetének vázlatos kronológiája. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 187-191.
 • > A magyar népzene moldvai dialektusa. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 162-180.
 • > Az erdélyi nagytáj a néprajz-, népzene- és néptánckutatás szemléletében. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 13. 2005Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára. Kolozsvár, Kriza János Néprajzi Társaság, 2005. 15-47.
 • > Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 122-161.
 • > Magyar identitástudat Moldvában, In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 9-97.
 • > Muzyka ludowa i badanie folkloru na Wégrzech [Népzene és népzenekutatás Magyarországon].Pismo Folkowe "Gadki z Chatki" (Lublin), 2005/59. 18-19. Lengyelre fordította: Laurinyetz Imre. 2005
 • > Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 180-186.
 • > Zenés-táncos hiedelmek Moldvában, In: Pávai István: Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben. Budapest, Hagyományok Háza, 2005. 98-121.
 • > Hangszeres-énekes dallamváltozatok műfaji-táji megoszlásban. Zenetudományi Dolgozatok 2003 II. Tanulmányok az MTA Népzenekutató Csoport megalakulásának 50. évfordulójára, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 2003. 469-486.
 • > The Folk Music of the Moldavian Hungarians. Hungarian Heritage, Budapest, European Folklore Institute, 2002/1-2. 42-48.2002
 • > Budapest, Fonó Records, 2001. FA-500-3 (A Magyar Zene 1992/2. 138-140. újraközlése.)
 • > Gondolatok egy néptánczenei rend kialakításáról. In: A magyar népi tánczene.Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta - Pávai István.Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 186-194.
 • > Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta - Pávai István, Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 363-378.
 • > Népzenei Gyűjtemény. In: A Néprajzi Múzeum gyűjteményei. Főszerkesztő: Fejős Zoltán. Néprajzi Múzeum. Budapest, 2000. 814-851.
 • > Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta - Pávai István. Budapest, Planétás Kiadó, 2000. 161-185.
 • > Sajátos szempontok az erdélyi hangszeres népi harmónia vizsgálatában. Zenetudományi Dolgozatok 1999, Budapest, MTA Zenetudományi Intézet 1999. 53-74.
 • > Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn - Österreich Interne Broschüre des Institutes für Musikethnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst is Graz. 1998. 23-34.
 • > Szempontok egy néptánczenei rend kialakításához. Zenetudományi Dolgozatok 1997-1998, 1998. 223-230.
 • > A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában. Néprajzi Értesítő 1997. 109-126.
 • > Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. Zenetudományi Dolgozatok 1995-1996, 1997. 295-320.
 • > A néprajzi adatbázis-építés akadályai. Néprajzi Hírek 1996/1-4. 86-89.
 • > Vallási és etnikai identitás konfliktusai a moldvai magyaroknál. Néprajzi Értesítő 1996. 7-28.
 • > A moldvai dialektus. A Magyar Kodály Társaság Hírei. 1995. 20-23.
 • > A moldvai magyarok megnevezései. Regio. Kisebbségi Szemle 6, 1995/4. 149-164.
 • > Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. Rom Som 1995/4. 88-98.
 • > Zenés-táncos hiedelmek a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár 1994/1. 171-187.
 • > A moldvai magyarok történetének kronológiája. Istoria cronologică a maghiarilor din Moldova.. Chronological History of the Hungarians from Moldavia. In: "Nem engedi Isten, hogy elveszejszenek". Moldvai magyar életképek. Vallásos és világi népi szövegek. Szerkesztő: Kallós Zoltán. Kolozsvár, Gloria, 1993
 • > Interetnikus kapcsolatok az erdélyi népi tánczenében. Néprajzi Látóhatár 1993/4. 1-20.
 • > Kodály Zoltán és a magyar néptánc. Művelődés 1993/2. 31-32.
 • > Márta Virágvölgyi: Young Men's Dances from Kalotaszeg. Essays on Folk Music. Instrumental Folk Music Sample Collection (recenzió).Published by the Hungarian Institute for Culture.Budapest, 1993. pp. 116, 37 music pieces, 9 photographs, 1 map, Acta Ethnographica, Volume 39. p. 231.
 • > Seres András moldvai emlékei és a Csángómagyar daloskönyv születése. Néprajzi Hírek 22. 1993/3-4. 104-107.
 • > Etnikum, tánc és zene Erdélyben. Acta 1992/3-4. 9-11.
 • > Tánckísérő hangszerek. Igaz Szó 1989/1. 73-79.
 • > A Marosszéki táncok főtémájának folklórkapcsolatai. In: Utunk Kodályhoz. Tanulmányok, emlékezések. Szerkesztette László Ferenc, Bukarest, 1984.
 • > Közös elemek a néptáncban. Bölcsőringató. Az Igaz Szó Évkönyve, 1984. 54-55.
 • > Zenetudományi Írások 1983 (recenzió), Utunk, 1984/8.
 • > Lajtha László. Művelődés 1983/6. 31-32.
 • > Változatok Farkas Pál dalaihoz. Ethnographia 1983/4. 594-599.
 • > Egy kvintváltó dallam átalakulásai. Ethnographia 1982/4. 554-560.
 • > Népi harmóniavilág I-III. Művelődés 1979/12. 25-26; 1980/1. 25-26; 1980/2. 27-28.
 • > Egy népdal átalakulása a Sóvidéken. Művelődés 1977/1. 57-59.
 • > Leírás és értelmezés. Művelődés 1976/1. 48.
 • > Tánc és zene. Művelődés 1977/11. 12-13.

Recenzió, interjú

Szerkesztés

 • > Székely népzene és néptánc. Énlaka-konferenciák V. Hagyományok Háza – Pro Énlaka Alapítvány – Pécsi Tudományegyetem, Budapest – Énlaka – Pécs, 2018. A DVD-ROM mellékleten: 514 hangzó példa, 4 videófelvétel. Társszerkesztő: Sófalvi Emese
 • > Régi magyar népdaltípusok. Főszerkesztő: Pávai István; szerkesztő: Richter Pál és Sebő Ferenc. KFKI-ISYS - MTA Zenetudományi Intézet - Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001,(multimédiás adatbázis, 1831 hangzó példa, 2292 kotta, 228 fotó). [Az azonos című CD-ROM lemez interneten publikált változata. Lásd alább.]. 2001
 • > A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerkesztette: Virágvölgyi Márta - Pávai István, Budapest, Planétás Kiadó, 2000. (409 oldal)
 • > Utolsó Óra. Erdélyi gyűjtés a Fonó Budai Zeneházban. Szerkesztette Pávai István, Budapest, Fonó Budai Zeneház, (multimédiás adatbázis, 400 hangklip)
 • > A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteménye,1999 Néprajzi Múzeum, Budapest,
 • > Demény Piroska: Aranyosszék népzenéje. Sajtó alá rendezte, jegyzetekkel ellátta, a CD-mellékletet szerkesztette Pávai István. Budapest, Néprajzi Múzeum, 1998. (191 oldal)

Előadás

 • > A román népzene. Nyíregyházi Főiskola, Ének-Zene Tanszék. Nyíregyháza, 2005. április 16.
 • > Some Aspects of Interethnic Relations in Transylvanian Traditional Dance Music. American Hungarian Educators#%%%# Association 30th Anniversary Conference,Central European University, Budapest, June 2-5, 2005.
 • > A Cserebogár-nóta népköltészeti és népzenei vonatkozásai. Folklór és irodalom (konferencia). MTA Néprajzi Kutatóintézet, Budapest, 2004. december 2-3.
 • > A moldvai magyar hangszeres zene interetnikus kapcsolatai. Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók. Nemzetközi tudományos konferencia. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. március 25-26.
 • > Erdély mint nagytáj a népzene- és néptánckutatás szemléletében. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézet, Budapest 2004. december 16.
 • > Ereszkedő kvintváltás az erdélyi népzenében, Konferencia az MTA Népzenekutató Csoportja megalapításának 50. évfordulóján. MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 2003. november 7.
 • > A folklór digitális archiválása. IV. Országos Telematikai Konferencia, Miskolc, 2002. szeptember 26.
 • > A "Pátria" és a "Régi Magyar Népdaltípusok" CD-ROM-ok ismertetése. Néprajzi Múzeum, Budapest, 2001. május 2.
 • > A "Régi magyar népdaltípusok" című CD-ROM bemutatása. Népzenei konferencia Olsvai Imre népzenekutató 70. születésnapja tiszteletére. Kaposvár, 2001. március 30-31.
 • > Az informatika és a kultúra találkozása avagy hogyan került Kodály és a népdalok az Internetre. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság VII. Országos Kongresszusa, Eger, 2000. június 21-23. (Juhász Zoltánnal, Surján Lászlóval és Treer Zoltánnal közösen)
 • > Népzenekutatás a Néprajzi Múzeumban. Az intézményes keretek változásai a kezdetektől az 1980-as évekig, MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. március 18.
 • > Régi magyar dallamtípusok keresőrendszere. CD-ROM-bemutató. MTA Zenetudományi Intézet, Tudományos Fórum, Budapest, 1999. október 28.
 • > Az erdélyi hangszeres népi harmónia néhány sajátossága, Falvy Zoltán 70. születésnapja tiszteletére rendezett konferencia, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1998. október 9-10.
 • > Interethnische Beziehungen in der volkstümlichen Tanzmusik Siebenbürgens Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Ungarn - Österreich Szimpozium. Graz, 1998. november 5-6.
 • > A Galántai táncok főtémája a népzenében, Zenetudományi konferencia a Kodály Emléknapok keretében. Romániai Magyar Zenetársaság, Kolozsvár, 1997. március 10.
 • > Néhány énekes dallam hangszeres változatai. Az erdélyi és a moldvai népzene az újabb kutatások fényében c. zenetudományi konferencia. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997. május 3.
 • > Sajátos szempontok a népi harmónia vizsgálatában. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1997. június 5.
 • > A népi és a nemzeti kultúra viszonyának zenei vonatkozásai Erdélyben. A néptánc- és népzenei hagyományok szerepe a nemzeti identitás formálásában c. Konferencia, Körmend, 1996. május 24.
 • > A néprajzi adatbázis-építés akadályai. Az informatika szerepe a néprajz és folklorisztikai kutatásokban c. szakmai tanácskozás, Európai Folklór Centrum, Budapest, 1996. április 25.
 • > A Néprajzi Múzeum Népzenei Gyűjteményeit nyilvántartó számítógépes adatbázisok bemutatása. A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban c. Konferencia, Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
 • > A számítógépes Népzenei Katalógus bemutatása. Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1996. március 20.
 • > A technikai eszközök szerepe a népi tánczene és harmónia vizsgálatában, A kép- és hangrögzítés változó módszerei a néprajzkutatásban (konferencia). Néprajzi Múzeum, Budapest, 1996. október 28.
 • > Gyűjtési beszámoló az 1995 decemberi kéthetes szilágysági, kalotaszegi, mezőségi, aranyosszéki, gyimesi gyűjtőútról.MTA Zenetudományi Intézet, 1996. január 17.
 • > Gyűjtési beszámoló az 1996 júliusi háromhetes moldvai gyűjtőútról (Richter Pállal), MTA Zenetudományi Intézet, Budapest, 1996.október 16.
 • > Interetnikus kapcsolatok a népi tánczenében, A 20. századi zenetörténet kérdései (konferencia). MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1996. december 12.
 • > A Galántai táncok főtémájának folklórkapcsolatai, Tudományos Fórum, MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1995. május 4.
 • > A moldvai magyar népzenei dialektus. Magyar Népzenei Dialektusok címmel tudományos ülésszak az International Council for Traditional Music (ICTM), az MTA Zenetudományi Intézete és a Magyar Néprajzi Társaság rendezésében. MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1995. május 6.
 • > Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében .A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság I. Zenetudományi Konferenciája, Budapest, Fészek Művészklub, 1995. október 6.
 • > Vallási és etnikai azonosságtudat konfliktusai a moldvai magyaroknál, Népi vallásosság a Kárpát-medencében IV. c. konferencia, Veszprémi Akadémiai Bizottság székháza, 1995. október 28.
 • > A moldvai magyarok megnevezései. Csángó sorskérdések. Konferencia Lakatos Demeter halálának 20. évfordulója alkalmából, az Ipolyi Arnold Népfőiskola és a Lakatos Demeter Egyesület szervezésében, Újkígyós, 1994.
 • > Az úgynevezett jajnótákról. Tudományos ülésszak a IX. Kecskeméti Népzenei Találkozón, Kecskemét, 1994. szeptember 2-4.
 • > Népi hangszeres harmónia Erdélyben. Konferencia Jagamas János 80 éves születésnapja alkalmából.MTA Zenetudományi Intézete, Budapest, 1993. június 12.
 • > Siklód népzenéje. Tudományos ülésszak a Siklód anno... című kiállítás megnyitása alkalmából, Néprajzi Múzeum, Budapest, 1992. március 13.

Publicisztika

 • > Vadrózsa és művirág. A Hét 1985/15. 8.
 • > A színpad folklórja - a folklór színpada. Hozzászólás Somosdi Veress Károly és Toró Emil vitájához. A Hét 1984/41. 5.
 • > Folklór és színpad. Művelődés 1982/10. 22-23.
 • > Ismét a táncházakról. Művelődés 1978/10. 4.
 • > Kell-e eredeti népzene, széki tánc és táncírás? A Hét. 1978/ 20. 5.