utolsó frissítés:


1. SZEMÉLYI ADATOK:

Név: Pávai István          Email: istvan@pavai.hu          Honlap: www.pavai.hu

Tudományos fokozat, egyetemi beosztás: PhD (zenetudomány), habilitált egyetemi professzor

Nyelvismeret: francia (középfok, C-típusú), román (felsőfok)

Kutatási terület: népi tánczene, interetnikus népzenei kapcsolatok, népzenekutatás-történet, zenei dialektológia, csángó kulturális identitás, komputeres etnomuzikológia, folklór-dokumentumok digitális archiválása, néprajzi adatbázis-specifikáció

Állami kitüntetések, szakmai díjak:

 • 2018 – Martin György-díj
 • 2017 – Udvarhelyszék Kultúrájáért  – életműdíj
 • 2015 – Szabolcsi Bence-díj
 • 2012  – Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
 • 1993 – A Martin György Alapítvány kiemelt 1. díja (Budapest, 1993)

2. TANULMÁNYOK:

2005 tudományos fokozat: PhD zenetudomány, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest
          Disszertáció: A tánczene és interetnikus kapcsolatai az erdélyi magyar néphagyományban

1976 egyetemi végzettség: zenetudományi szak, Kolozsvári Zeneakadémia
          honosítva a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem által (1995)
          Diplomadolgozat: A Sóvidék népzenéje (monográfia, 1976)

3. MUNKAHELYEK

MTA BTK Zenetudományi Intézet (Budapest)
- tudományos főmunkatárs (2007–)
- Népzenei Archívum vezetője (1999–2002)
- tudományos munkatárs (1994–2007)

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Budapest)
– habilitált egyetemi professzor (Népzene Tanszék, Zenetudományi Tanszék, 2018–)
– az Egyetemi Doktori Tanács tagja, a DLA Doktori Tanács tagja, a DLA népzenei doktori program vezetője (2017–)
– habilitált egyetemi docens (2017–)
– egyetemi docens (2013–)
– egyetemi adjunktus (2008–2012)
– óraadó tanár (1998–2002)

Hagyományok Háza (Budapest)
– Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum vezetője (2001–2016)
– címzetes igazgató (2017–)

Magyar Állami Népi Együttes (Budapest)
– Hagyományőrző Műhely vezetője (1999–2000)

Néprajzi Múzeum (Budapest)
– főmuzeológus, Népzenei Osztály vezetője (1994–1998)

Marosvásárhelyi Rádió
– kulturális műsorok osztályvezetője (1991–1994)
– zenei szerkesztő (1990–1991)

Háromszék Táncegyüttes (Sepsiszentgyörgy)
– szakmai tanácsadó (1991–1994)

Maros Művészegyüttes (Marosvásárhely)
– igazgató (1990)
– művészeti vezető (1980–1989)

Művészeti Népiskola (Csíkszereda)
– zeneelmélet és zenetörténet tanár (1979–1980)

Hargita Megyei Népi Alkotások Háza (Csíkszereda)
– zenei szakirányító (1976–1979)

 

TUDOMÁNYOS KUTATÁS

Terepkutatás (1972–2017: 45 év):

 • A Kárpát-medencében:

o  Magyar, román, német, zsidó és cigány népzene-, néptánc- és néprajzi gyűjtések Romániában Erdély, Partium és Moldva minden fontosabb néprajzi táján, kisebb mértékben Magyarországon: a Dunántúlon és az Alföldön, továbbá szórványosan horvátországi és szlovákiai magyarok körében. Összesen több mint 700 óra hang- és mozgóképfelvétel, több ezer szkennelt archív fotó és helyszíni fényképfelvétel. (A részletes listát lásd az 2327. oldalon.)

 • Távolabbi területeken:

o  Török és szláv népzenei gyűjtések Romániában a dobrudzsai bolgár, lipován, török, tatár és muzulmán cigány közösségek, továbbá a koszovói törökök, krími tatárok és azeriek körében

 • Számos hangzó kiadvány (bakelit- és CD-lemez) kiadása a fenti anyagokból.

Az MTA BTK Zenetudományi Intézetben

 • Új kutatási eredmények a népi tánczene kutatása terén, azon belül a dallam-ritmus, a tánckísérő ritmusformulák, tánckísérő hangszerek, hangszeregyüttesek, kísérettípusok, népi többszólamúsg formái tipológiájának kidolgozása.
 • Összehasonlító interetnikus népzenei vizsgálatok az interetnikus kapcsolatok különböző modelljeinek feltárásával, zenei identitásvizsgálatok.
 • Zenei dialektológiai kutatások, több publikációban közzétett eredményekkel, amelyek részletes és árnyalt képet adnak a magyar népzenei dialektusok korábban ismert rendszerénél.
 • Népzenekutatás-történeti vizsgálatok számos korábban ismeretlen forrás feltárásával, publikálásával.
 • Részétel a ZTI Népzenei Archívuma EU-s pályázatának munkálataiban (2006–2008: Linked European Archives for Ethnomusicological Research /Contract no.: 33808. Szakmai felelős: Richter Pál).
 • ·2013 óta minden évben kutatási együttműködés az MTA BTK Zenetudományi Intézet és a Román Akadémia Constantin Brăiloiu Institute for Ethnography and Folklore elnevezésű intézete közötti mobilitás egyezmény keretében, amelynek célja Bartók Béla romániai gyűjtéseinek kritikai és multimédiás digitális összkiadása.
 • 2012 óta évente együttműködés a Román Akadémia Kolozsvári Folklór Archívumával, ott található jelentős magyar népzenei fondok feltárásában és közreadásában.
 • 2010-ben romániai közreműködés a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeummal ottani, két világháború közötti archív üveglemezes fotógyűjtemény tematikus feltárásában és közreadásában.
 • Az 1999. jan 1-től létrehozott Népzenei Archívum vezetőjeként (2002. aug. 31-ig) a ZTI Népzenei gyűjteményei digitális archiválási rendszerének tudományos megalapozása.
 • A ZTI Néptánczenei Gyűjteményének zenei rendezése.
 • A ZTI Népzenei Típusrendjének szakmai karbantartása, bővítése.
 • Közreműködés Bartók arab gyűjtésének és levelezésének tudományos feltárásában, CD-ROM-on való kiadásában (a Bartók Archívum keretében).
 • Közreműködés Bartók Cantata profana című műve partitúrája román nyelvű változattal kiegészített új kiadásának előkészítésében (a Bartók Archívum keretében).

A Néprajzi Múzeumban

 • 1994–1998 között főmuzeológusként a Népzenei Osztály vezetése, a hangszergyűjtemény kezelése, kiállítások zenei anyagának összeállítása, a fonográf- és gramofon-felvételek digitalizálásának megszervezése, lebonyolítása, köztük Bartók, Kodály, Lajtha és tanítványaik gyűjtéseinek digitális archiválása.

A Hagyományok Házában

 • 2001–2017: A Folklórdokumentációs Központ kialakítása, a folklór-dokumentumok digitális archiválási rendszerének kidolgozása, továbbfejlesztése, néprajzi adatbázis- specifikáció.

Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység

Témavezetés:

 • A Bartók-Rend támlapjainak digitalizálása (LFZE, NKA Miniszteri keret, 2002)
 • Népzenei hang-, kép- és mozgókép-felvételek, kottás támlapok digitalizálására és multimédiás katalogizálására kifejlesztett műszercsomag (OTKA Műszerpályázat, 2002)
 • Az MTA Zenetudományi Intézet Népzenei Archívuma hangzó anyagának digitális archiválása (NKA Miniszteri keret).

Pályázatok bírálata:

 • Erdély népzenei és néptánchagyományainak kutatása (OTKA, 1994)
 • Tánclejegyzés és táncelemzés számítógéppel (OTKA, 1994)
 • A dél-alföldi tekerőmuzsika stílusjegyei (Martin Alapítvány, 1997)
 • Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek (Martin Alapítvány, 1997)
 • Egy dunántúli falu zenei élete (OTKA, 2007)
 • Birtalan József élete és zeneszerzői munkássága (Sapientia Egyetem, Románia, 2010)
 • A romániai magyar középfokú zenei szakoktatás múltja, jelene ás távlatai (Sapientia Egyetem, Románia, 2011)
 • A 19. század második felének táncfolklorisztikai forrásai (OTKA, 2012)